Dokumenti

ŠRC Ugostiteljstvo d.o.o.putnička agencija i usluge

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ŠRC UGOSTITELJSTVU d.o.o. putničkoj agenciji i uslugama i to:

  • na adresu ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. putnička agencija i usluge, Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak,
  • donijeti osobno radnim danom od 9:00 do 13:00 sati
  • na adresu e-pošte: src.ugostiteljstvo@gmail.com
 Službenica za informiranje ŠRC UGOSTITELJSTVA d.o.o. putničke agencije i usluga: Ljubica Ivšić
 

Obrazac Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenica za informiranje

Kriteriji za odredivanje visine naknade

 

 

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora ŠRC UGOSTITELJSTVA d.o.o. putničke agencije i usluga

Javni-natječaj-za-izbor-i-imenovanje-direktora-trgovačkog-društva-ŠRC-Ugostiteljstvo-d.o.o.

Scroll to Top